Kategorie

Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Do ustalenia
Razem (brutto)

Promocje

Regulamin sprzedaży internetowej Sklep Sublimacja.biz, www.sublimacja.biz

1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady s-przedaży przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą ANAM Sp. z o. o. mającej siedzibę 84-252 Orle, ul. Wejhera 24, posiadającą nr NIP: 5882266492, REGON: 220564755 wpisaną do KRS pod nr 0000297688 prowadzącą sprzedaż wyrobów i urządzeń do sublimacji za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.sublimacja.biz
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Spółką ANAM Sp. z o.o.
3. Kupującym może być każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Sprzedaż nie jest prowadzona dla konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.
4. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym sublimacja.biz jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
5. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 
2. Dane Klienta
1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Spółka ANAM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
2. Spółka ANAM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska lub firmy przedsiębiorstwa, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 
3. Polityka ochrony prywatności
Podanie przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie niezbędnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
Ochrona danych osobowych oraz ich gromadzenie
Sklep internetowy prowadzony przez Spółkę Anam Sp. z o. o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 101 z 2002r. poz. 926 z póź. zm.) klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w przyszłości jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania wskazanych danych.
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Anam Sp. z o.o. z siedzibą 84-252 Orle, ul. Wejhera 24, w zakresie określonym Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002r. poz. nr 1204 z póź. zm.) Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002r. poz. 926 z póź. zm.) klient ma prawo do kontroli oraz edycji danych osobowych, które jego dotyczą.
Niezapowiedziane wiadomości
Sklep internetowy prowadzony przez Spółkę Anam Sp. z o. o. wysyła do użytkownika wiadomości e-mail, ściśle związane z jego zamówieniem (np. potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, potwierdzenie wpłynięcia płatności, potwierdzenie wysłania produktów itp.).W sytuacji kontaktu telefonicznego klienta ze Spółka Anam Sp. z o. o. (sklepem internetowym) koszt za połączenie telefoniczne wynosi wartość zgodną z pakietem taryfowym dostawcy usługi, z którego korzysta klient.
Sklep internetowy prowadzony przez Spółkę Anam Sp. z o. o. może wysyłać bezpłatne w formie wiadomości e-mail informacje handlowe (Newsletter) tylko do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, co jest zgodne z zapisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Newsletter zawiera informacje związane z ofertą oraz działalnością sklepu i nigdy nie będzie wykorzystywany do rozsyłania reklam lub informacji osób trzecich. Użytkownik jednakże w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z Newslettera przesyłając w tym celu stosowną informację do sklepu internetowego za pomocą poczty mailowej na adres sublimacja@sublimacja.biz lub w każdy inny sposób prawem dopuszczony (art. 61 k.c.).Spółka Anam Sp. z o. o. wprowadza kategoryczny zakaz dostarczania użytkownikom treści o charakterze bezprawnym.
 
4. Przedmiot działalności
1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego sublimacja.biz jest sprzedaż materiałów i urządzeń do sublimacji za pośrednictwem Internetu.
2. Spółka ANAM Sp. z o.o. prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów. Zdjęcia oferowanych wyrobów są autorstwa Spółki ANAM Sp. z o.o., gdzie główny nacisk położono na uzyskanie takiego efektu aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów i produktów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych co powoduje, że Spółka ANAM Sp. z o.o. nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 
5. Zakupy
1. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.sublimacja.biz. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
2. w celu możliwości prawidłowego korzystania z niniejszego serwisu internetowego należy spełnić następujące wymagania sprzętowe i oprogramowania: Należy korzystać z przeglądarki Google Chrome (od wersji 28.0.1500 z 2013 roku, wyposażonej w silnik Blink), Mozilla Firefox (wyposażonej w silnik Gecko) i Opera (wyposażonej w silnik Blink oraz JavaScript V8), Internet Explorer 11. Ponadto przeglądarka musi posiadać możliwość poprawnej obsługi protokołów SSL. Przeglądarka internetowa nie powinna posiadać dodatkowych wtyczek blokujących czy uniemożliwiających prawidłowe dokonanie płatności.
3. Dodanie produktu do „koszyka” oraz naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna). Tym samym informuje się Klienta, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. Zapłata za wyrób uiszczana jest na podany rachunek bankowy Spółki ANAM sp. z o.o.. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży, tym samym powoduje ona wszczęcie procedury dostarczenia wyrobu do klienta.
6. Pracownik Spółki ANAM Sp. z o.o. informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
7. Klienci dokonujący zakupów w sklepie www.Sublimacja.biz wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki, w przypadku stwierdzenia braku paragonu lub faktury fakt ten niezwłocznie przekazać droga mailowa lub korespondencją pocztową do sprzedawcy.
 
6. Polityka cookies
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu http://www.3h.pl z siedzibą pod adresem 84-252 Orle, ul. Wejhera 24.
Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Wykorzystywane przez sklep internetowy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:„tymczasowe” (session cookies) oraz „trwałe” (persistent cookies). Cookies „tymczasowe” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyśpiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 
7. Ceny
1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
2. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztów dostawy.
 
8. Dostawa
1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
3. Spółka ANAM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)
4. Termin realizacji złożonych zamówień 7-14 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty ceny na koncie Spółki ANAM Sp. z o.o.
 
9. Wady, zwroty
1. Mając na uwadze specyfikę dokonywanej przez Spółkę Anam Sp. z o. o. sprzedaży dokonywanej tylko i wyłącznie dla podmiotów gospodarczych w zakresie możliwości dokonywania zwrotów zakupionych towarów oraz procedur reklamacyjnych nie mają zastosowania przepisy zawarte w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
2. Spółka ANAM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
3. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów praw tj. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póź. zm.) Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji, jednakże Spółka ANAM Sp. z o.o. zgodnie z zapisem z ust. 4 pkt. 2 regulaminu dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości i odzwierciedlały faktyczny stan oferowanych towarów.
4. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Klienta u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
5. Spółka Anam Sp. z o. o. dostarcza swoim klientom zgodnie z ciążącym na niej obowiązkiem rzeczy wolne od wad. Wady fizyczne (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów praw tj. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 16 z 1964r. poz . 93 z póź. zm.) w zakresie zakupów dokonywanych przez osoby posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ k.c. w brzmieniu sprzed nowelizacji mającej miejsce 25 grudnia 2014r. dla zakupów dokonanych przed tą datą oraz w brzmieniu po nowelizacji mającej miejsce dnia 25 grudnia 2014r. dla zakupów dokonanych po niniejszej dacie. Przy zgłoszeniu reklamacji należy przedstawić dowód zakupu rzeczy, z którego zgodnie z treścią art. 6 Kodeksu cywilnego możliwe będzie zidentyfikowanie terminu dokonania zakupu, rodzaj zakupionego towaru, zapłaconej ceny, ewentualnie wskazanie statusu kupującego jako konsumenta lub przedsiębiorcy. Za dowód zakupu rzeczy należy uważać wszystkie dozwolone prawem dokumenty, dowody, które pozwolą na uzyskanie danych niezbędnych do realizacji roszczenia reklamacyjnego. Miejscem zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego jest siedziba Spółki Anam Sp. z o. o. wskazana w ust. 1 pkt.1. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w serwisie internetowym Spółki Anam Sp. z o. o. , lub też w każdy inny sposób prawem dozwolony. Kupującemu przysługują dwa reżimy zgłoszenia reklamacji tj. z instytucji rękojmi (rękojmi konsumenckiej) oraz z instytucji gwarancji. Instytucja gwarancji może być wykorzystana w sytuacji udzielenia przez gwaranta gwarancji, co następuje poprzez wręczenie kupującemu dokumentu gwarancyjnego (złożenie oświadczenia gwarancyjnego) , który określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. W sytuacji dokonania wyboru przez klienta sposobu realizacji roszczenia reklamacyjnego z tytułu udzielonej gwarancji reklamacja realizowana jest w oparciu o treść dokumentu gwarancyjnego jaki otrzymał kupujący. Tym samym kupujący powinien mieć świadomość, że każdy z gwarantów może odmiennie kształtować treść udzielonej przez siebie gwarancji z zastrzeżeniem, że treść ta powinna być zgodna z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu instytucji rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W sytuacji odrzucenia reklamacji zgłoszonej w reżimie instytucji rękojmi jako niezasadnej Spółka Anam Sp. z o. o. powiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego, w którym zażądano wymiany, naprawy rzeczy lub obniżenia zapłaconej ceny (z wyłączeniem zakupów dokonanych przed dniem 25 grudnia 2014r.) Wszelkie spory mogące wyniknąć zarówno w kwestii rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych jak i realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami, strony będą próbowały rozwiązać w pierwszej kolejności w sposób polubowny pozasądowy. Prawem właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie chyba, że strony w umowie ustalą inaczej.
6. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w systemie door-to-door (koszt wysyłki do serwisu pokrywa klient).
 
10. Prawa autorskie
Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.sublimacja.biz znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów.
 
11. GIOŚ

Jesteśmy certyfikowanym dostawcą zarejestrowanym w GIOŚ pod numerem E0016533W.
Jest to bardzo ważne dla naszych klientów z uwagi na zdarzające się przypadki wykrywania przez organy ochrony środowiska zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego od podmiotów, które nie są wpisane do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i nakładania na nich kar finansowych z tego tytułu, uprzejmie prosimy o weryfikację Państwa dostawców pod kątem spełnienia obowiązku rejestracji.
Zgodnie z Art. 39. ust. 1a Dystrybutor (rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt, dystrybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt) jest obowiązany do udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Oznacza to, że zakup sprzętu elektrycznego i elektronicznego od podmiotu, który wprowadził sprzęt do obrotu, a nie zarejestrował się w rejestrze GIOŚ podlega karze od 5 000 zł do 500 000 zł.

BDO 000012690

12. Zakończenie
W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.